บทความ

บทความ

35 รายการ
Business Continuity Management (BCM) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
59 ผู้เข้าชม
ไวรัส COVID-19 ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก ซึ่งสร้างความกังวลในชุมชนทั้งหมด ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพและปลอดภัย เราได้รวบรวมรายการเคล็ดลับและแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยเหลือคุณไว้ที่นี่แล้ว ไปดูกันเลย
51 ผู้เข้าชม
องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศการแพร่กระจายทั่วโลกเนื่องจาก coronavirus แพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก เราจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้องค์กรของเราสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง
44 ผู้เข้าชม
ไวรัส COVID-19 ภัยคุกคามที่หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญหน้า นอกจากจะเป็นภัยคุกคามที่กระทบมวลมนุษยชาติแล้ว ผลกระทบด้านเศรษฐกิจก็เป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่ตามมาด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
45 ผู้เข้าชม
ผู้บริหารระดับคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายใต้วิกฤติ การบริหารจัดการจำเป็นต้องใช้ความสามารถของคนทั้งองค์กรอย่างเต็มที่ ต้องวางแผนและตัดสินใจภายใต้กรอบความคิดใหม่
42 ผู้เข้าชม
666 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์