ภัยคุกคามใดบ้างที่ทำให้องค์กรต้องจัดทำ BCM

ภัยคุกคามใดบ้างที่ทำให้องค์กรต้องจัดทำ BCMภัยคุกคามใดบ้างที่ทำให้องค์กรต้องจัดทำ BCM

เนื่องจากในปัจจุบัน เหตุการณ์วิกฤตที่คาดไม่ถึง เป็นไปได้ตลอดเวลา ยกตัวอย่าง เช่น ภัยที่เกิดจากคน เช่น การก่อจลาจล การขู่วางระเบิด ไฟไหม้ หรือภัยที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว สึนามิ ตึกถล่ม ก๊าซพิษรั่ว หรือ เชื้อโรคแพร่ระบาด อย่างตอนนี้ที่กำลังเกิดเหตุการณ์อยู่ก็คือการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นต้น

เหตุการณ์เหล่านี้ หากเกิดขึ้นกับองค์กรใดแล้วนั้น ย่อมจะเกิดผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบทางตรงก็คือ องค์กรได้รับความเสียหายจากวิกฤต หรือ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ทำให้มีความสูญเสียทางธุรกิจที่เป็นรูปตัวเงินที่มีมูลค่าตามผลกระทบที่ได้รับ รวมทั้งหากเกิดความสูญเสียต่อบุคคลแล้วย่อมจะประเมินค่ามิได้อีกด้วย

สิ่งที่สำคัญต่อมา ก็คือ เมื่อเหตุการณ์ที่องค์กรที่ได้รับภัยพิบัติเกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ คือ ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลากลับมาฟื้นฟูเพื่อดำเนินธุรกิจอีกครั้ง ต้องใช้เวลาสูงถึง 1 เดือน,2 เดือน,6 เดือน หรือ 1 ปี ก็เป็นได้

หากเราลองประเมินเบื้องต้นดู ก็ตะสามารถคำนวณได้ว่า หากองค์การของเรา ขาดรายได้ไป 1 ปี จะมีมูลค่าสูงเพียงใด และผลกระทบทางอ้อมที่มีต่อมาก็คือ พนักงานตกงานและอื่น ๆที่ตามมาอีกมากมาย ผลกระทบทางอ้อมนี้ ก็มีมูลค่าสูงจนประเมินมิได้เช่นกัน

ดังนั้น หากองค์กรใดทำ BCM ก็จะทำให้องค์กรสามารถรับมือกับเหตุการ์วิกฤตต่าง ๆได้อย่างมีระบบแบบแผน เป็นการลดความเสียหายให้น้อยลง หรือไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเลย อีกทั้งจะช่วยให้องค์กรมีรายได้ต่อเนื่องในขณะที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตนั้น ๆ

#BCPGURU #ที่ปรึกษาBCM

 144
ผู้เข้าชม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ อ่านเพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์