บริการของเรา

บริการของเรา

4 รายการ
แผนจัดการวิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้รับผลกระทบ
การบริหารจัดการเพื่อสร้างกระบวนการรองรับในสภาวะวิกฤติต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
การบริหารความเสี่ยงและเหตุการณ์รุนแรงที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดในอนาคต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบบริหารการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้จัดการกับสภาวะวิกฤติ และภัยคุกคามเป็นไปอย่างมีระบบ ครบขั้นตอน PDCA (Plan-Do-Check-Act)
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ อ่านเพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์