Contact Us: 092-834-0989 

References

57 รายการ
การ Work Shop ของทีมผู้บริหารและคณะทำงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทชั้นนำของโลกในธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
24 ผู้เข้าชม
การเจอกันครั้งแรกของ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทชั้นนำของโลกในธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร โดย อาจารย์เอกพงษ์ สงเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน BCM
39 ผู้เข้าชม
ภาพบรรยายกาศการอบรมความรู้เกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ให้กับผู้บริหารและคณะทำงาน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) โดย อาจารย์เอกพงษ์ สงเคราะห์
30 ผู้เข้าชม
วางระบบบริหารความเสี่ยง (ERM) บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอันดับ 1 ของประเทศไทย
29 ผู้เข้าชม
ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แบบ Table Top
67 ผู้เข้าชม
ภาพบรรยากาศการให้คำปรึกษา และสร้างความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) ให้กับบริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
81 ผู้เข้าชม
ให้คำปรึกษาในการกำหนดเป้าหมายการกอบกู้ธุรกิจ BCM policy & Objective for business disruption ให้กับบริษัทผู้ผลิตถุงมือยางอันดับ 3 ของโลก บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
256 ผู้เข้าชม
Kick off BCM project : ขอบคุณท่าน CEO และ คณะผู้บริหารที่มอบโอกาสให้ทีมเรา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนต่อไป บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
297 ผู้เข้าชม
อบรมทีมบริหาร หัวข้อ Establish BCM for management บริษัท ไทย โตเคนเทอร์ โม จํากัด
165 ผู้เข้าชม
ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีการอบรมและจัดทำการตรวจประเมินภายใน (Internal audit) เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่พนักงานทุกท่าน
221 ผู้เข้าชม
จบไปแล้วสำหรับการซ้อมแผน BCP ประจำปีที่ทาง BCP GURU ของเราได้เข้าไปช่วยดำเนินการฝึกซ้อมแผนประจำปีให้กับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
28 ผู้เข้าชม
2856 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์