Contact Us: 092-834-0989 

จุดแข็งของเรา

จุดแข็งของเรา


ABOUT US

          BCP GURU คือ กลุ่มที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายใต้การบริหารของ บริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบมาตรฐานสากล ที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาหลักให้กับองค์กรระดับประเทศ เช่น PTT, CP Group, SCG, TOYOTA, Central Group, T.C.C. Group, Tesco Lotus ฯลฯ

          ผลงานที่สร้างชื่อที่ทำให้ BCP GURU เป็นผู้นำด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในประเทศไทย คือ การได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกอบกู้วิกฤติให้กับองค์กรระดับประเทศ เช่น PTT, IRPC, Pruksa Real Estate, B. Grimm Power, Singha Estate,Sri Trang,T.K.S. group, Datapro ฯลฯ 

          การบริการที่ปรึกษาของ BCP GURU เน้นการวางระบบที่ใช้ได้จริง กระชับ รวดเร็ว เหมาะกับการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งแนวทางการให้คำปรึกษาเป็นการผสมผสาน ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ จากแผน BCP ของบริษัทชั้นนำทั่วโลก และการนำเหตุการณ์วิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจปี 40, วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์, วิกฤติน้ำท่วมปี 54 รวมถึงเหตุการร์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 นำมาสร้างเป็นหลักสูตรการให้คำปรึกษาที่โด่นเด่น และแตกต่างจากการให้คำปรึกษาอื่น ๆ ทั่วไป

โพสต์เมื่อ :
2563-03-26 14:47:00
 1362
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์