ความเกี่ยวข้องกับ BCP และ DRP

ความเกี่ยวข้องกับ BCP และ DRPความเกี่ยวข้องกับ 
BCP และ DRP

แม้ว่าจะไม่ได้มีความหมายเหมือนกัน แต่กิจการส่วนใหญ่จะทำ แผน BCP : Business Continuity Plan พร้อมกับแผน DRP เพราะทั้งสองแผนเกี่ยวข้องกับภาวะที่กิจการสะดุดหยุดลงจากการเกิดเหตุการณ์พิเศษ ความผิดปกติ ที่คาดหมายล่วงหน้าไม่ได้เหมือน ๆ กัน

แผน BCP : Business Continuity Plan และ DRP จึงเป็นแผนที่คำนึงถึงรายละเอียดที่จำเป็นและเพียงพอที่จะใช้สื่อสารแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องว่า

1)  จุดที่จะต้องไปปฏิบัติงานบริหารกิจการหลังภาวการณ์หยุดชะงัก

2)  วิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ธุรกิจกลับมาดำเนินงานให้อีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งรายละเอียดในแผน BCP : Business Continuity Plan และแผน DRP อาจจะแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละกิจการ ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการและขอบเขตของการดำเนินธุรกิจของแต่ละกิจการ และวิธีการปฏิบัติงานอันเป็นทางค้าตามปกติของกิจการนั้น ๆ

ในบางกิจการ อาจจะต้องดึงเอางานโลจิสติกส์ของกิจการอื่นที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเข้ามารวมอยู่ในแผน BCP : Business Continuity Plan ด้วย

ขณะที่ในบางกิจการ เทคโนโลยีสารสนเทศอาจจะเป็นส่วนสำคัญในการนำเอาข้อมูลในฐานข้อมูลกลับมาทำการเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการใช้งานในธุรกิจได้  จะต้องเน้นการประสานและเชื่อมโยงกันของแผน BCP : Business Continuity Plan กับแผน DRP เพื่อกอบกู้ระบบงานหลักให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตามปกติ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กิจการจะต้องให้ความระมัดระวังอย่างมากประการหนึ่ง ก็คือ แผน BCP : Business Continuity Plan จะต้องพิจารณาองค์ประกอบทุกด้านให้ทั่วถึง ทั้งในเชิงกายภาพ IT ทรัพยากรบุคคล ที่ต้องบรรจุไว้ในแผน BCP : Business Continuity Plan อย่างครบถ้วนทุกด้าน

 156
ผู้เข้าชม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ อ่านเพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์