ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

48 รายการ
ให้คำปรึกษาในการกำหนดเป้าหมายการกอบกู้ธุรกิจ BCM policy & Objective for business disruption ให้กับบริษัทผู้ผลิตถุงมือยางอันดับ 3 ของโลก บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
46 ผู้เข้าชม
นำเสนอ Business continuity Plan (BCP) ต่อท่าน CEO และ คณะผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อรองรับการ Disruption ทางธุรกิจ และมีมาตรการการจัดการ Covid อย่างมีประสิทธิภาพ
43 ผู้เข้าชม
อบรมทีมบริหาร หัวข้อ Establish BCM for management บริษัท ไทย โตเคนเทอร์ โม จํากัด
32 ผู้เข้าชม
ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีการอบรมและจัดทำการตรวจประเมินภายใน (Internal audit) เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่พนักงานทุกท่าน
40 ผู้เข้าชม
ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจแบบฝึกซ้อมจริง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ( มหาชน) โดยอาจารย์เอกพงษ์ สงเคราะห์ ซึ่งการซ้อมครั้งนี้ได้เรียนเชิญคณะกรรมการผู้บริหารหลาย ๆ ท่าน มาเข้าร่วมในการซ้อมจริงครั้งนี้ด้วย
28 ผู้เข้าชม
Kick off BCM project : ขอบคุณท่าน CEO และ คณะผู้บริหารที่มอบโอกาสให้ทีมเรา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนต่อไป บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
37 ผู้เข้าชม
1385 ผู้เข้าชม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ อ่านเพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์